NATUUREILAND

Een eiland waar de natuur nog haar gang kan gaan … Het bestaat!

En niet zo heel ver weg, in de provincie Zuid-Holland in Nederland vinden we zo’n eiland.

Om het te bereiken, laten we de bus op het vasteland achter en varen we met de veerboot tot op het eiland. We starten onmiddellijk met de wandeling want in deze periode van het jaar zijn de herberg, de musea en het bezoekerscentrum gesloten.

We wandelen langs kreken en plassen, langs rietkragen en moerassige gebieden,
door ruigtes en grasland. Hier grazen in alle vrijheid verschillende kuddes Schotse Hooglanders, die we zeker zullen zien.

Er zitten ook heel veel vogels op het eiland. In de overgang van winter naar lente kunnen we verschillende soorten waarnemen. Zowel late overwinteraars, doortrekkers, standvogels en vroege zomergasten kunnen we op verschillende plaatsen tijdens de wandeling observeren.

Hooglanders