HOE DIEREN EN PLANTEN ZICH AANPASSEN OM TE OVERLEVEN

De strijd om te overleven is voor elk dier en elke plant een dagelijkse bezigheid in de natuur. Aanpassingen en specialisaties stellen hen in staat om de concurrentie met andere levensvormen aan te gaan.
Maar naast deze ‘strijd’ is ook het ‘samenleven’ tussen de verschillende organismen van levensbelang.
De enorme verwevenheid tussen dieren en planten is een studieterrein waarin de wetenschap steeds meer ontdekkingen doet. In de natuur en op aarde staat en leeft niets op zichzelf.
Tijdens deze wandeling kijken we wat we op ons pad tegenkomen. We staan stil bij de wondere wereld van de planten en de dieren en we ontdekken hoe ze samenleven.