Geschiedenis en situering Ritmica vzw

1969
Mevrouw Gregoir richt Ritmica op, als BLO-school met revalidatiefaciliteiten. Vroeger stond dat voor bijzonder lager onderwijs en nu voor buitengewoon lager onderwijs.

In de jaren ’70
Tijdens de jaren 70′ wordt het onderdeel zorg en therapie gestructureerd onder een apart Medisch-Pedagisch Instituut (MPI). Het geheel vindt zijn onderdak op het kasteeldomein Cappenberg te Hove. Van binnen het MPI Ritmica groeit de Leef- en Trainingsgroep, deze richt zich uiteindelijk tot jongeren van 12 tot 25 jaar.

In de jaren ’80, ’90
En tot nu wordt een volwassenenwerking gestart voor de oudste afzwaaiende cliënten van de Leef- en Trainingsgroep. We openen een tehuis: Thuishaven-Ritmica. De volwassenenwerking is vervolgens uitgebreid met diverse woon- en begeleidingsvormen: onze twee huizen voor beschermd wonen, bijkomende tehuizen voor werkenden en niet-werkenden en ons dagcentrum Prinsenhof te Hove.
De BLO-school richt een tweede vestigingsplaats op voor kinderen met lichtere noden in zorg en therapie dan diegene die aan te bieden zijn door een MPI, het betreft Ritmica-Steenakker in Mortsel.
De klemtoon ligt op onderwijs, zorg en ondersteuning op maat.

Jaren ‘00
Steeds meer wordt er op maat gewerkt. Het MPI wordt MFC (Multifunctioneel Centrum) en de thuishaven wordt FAM (flexibel aanbod meerderjarigen).
Binnen het MFC komt er de mogelijkheid om ook naast dagopvang, gebruik te maken van gezinsbegeleiding en begeleiding rond ADL-acitviteiten. Ook breiden we ons aanbod uit naar activiteiten voor ouders en de context. Vanuit deze noden van de doelgroep en het werken op maat, is het ‘op stap’ project gegroeid.