DWALEN OVER DE ZOMERSE HEIDE

Heidegebieden kunnen afhankelijk van de geografische ligging, het reliëf, de bodemsamenstelling en de vochtigheidsgraad verschillende vegetatietypes vormen. Bij ons zijn het ‘cultuurlandschappen’ die door het gebruik van de mens zijn ontstaan.
Op de zandgronden van de Kempen vinden we vooral ‘droge heidegebieden’ waar de struikheide groeit. Om het typische open heidelandschap te behouden, wordt de heide begraasd. Hiervoor worden schapen, geiten of grotere grazers zoals paarden en runderen ingezet. Zij zorgen ervoor dat bomen, struiken en grassen zoals het pijpenstrootje niet gaan domineren.
Vanaf half augustus komt de struikheide in bloei. Het heidelandschap kleurt dan een maand lang prachtig paars.
We wandelen door dit open, paarse landschap en we komen te weten hoe de heide is ontstaan en hoe we ze kunnen behouden. We ontdekken ook welke diersoorten de heide als leefgebied gebruiken