DE STILTEBOSSEN VAN ZUNDERT

DE STILTEBOSSEN VAN ZUNDERT

Onze staptocht start aan de abdij Maria Toevlucht in “Zundert” in de provincie van Noord-Brabant in Nederland.

Deze abdij is een trappistenabdij omringd door bossen en natuurgebieden.

Het gebied bestaat uit bos, weiland, akkers, vennetjes en poelen.

Wist je dat aan het einde van de middeleeuwen het gebied van De Moeren bestond uit een laaggelegen moeraslandschap? Het moeras zou ontstaan zijn omdat er in de Middeleeuwen mogelijk turf afgegraven is geweest.

In het bos liggen weilanden en akkers die beheerd worden door Natuurmonumenten van Nederland. Hier worden geen kunstmest en bestrijdingsmiddelen gebruikt.

Als resultaat van dit ecologisch beheer groeit er een scala aan fauna en flora. Dit is een waar paradijs voor de wielewaal en andere zangvogels als de fitis en de tjiftjaf.

De houtwallen in het natuurgebied zijn een schuilplaats voor fazanten, amfibieën, reeën, hazen en andere kleine zoogdieren. Als we stil genoeg zijn kunnen we misschien een ree zien…

In dit natuurgebied gaan we zeker “de stilte” ontmoeten en gaan we de kerk van de abdij eventjes bezoeken.

Op dit moment telt de gemeenschap van de abdij 25 monniken. Hun leven wordt gekenmerkt door stilte, bezinning en gebed. Misschien komen we onderweg wel een monnik tegen en kan hij ons iets meer vertellen over zijn leven in de abdij…